Προστασία του Ωκεανού

Η Ολίβια (34) είναι νοσοκόμα και ο Μανώλης (38) είναι δάσκαλος. Πηγαίνουν καλοκαιρινές διακοπές με τους δύο γιους τους, τον Αντρέα (8) και τον Ροντρίγκο (5).
Προστασία του Ωκεανού - 182
Εικονογραφημένο από Joana da Lua
Σήμερα, μπορείτε να τους βοηθήσετε να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές, κατά τη διάρκεια αυτών των διακοπών, για να συμβάλουν στη βιωσιμότητα των ωκεανών.
Προστασία του Ωκεανού - 182
Εικονογραφημένο από Joana da Lua
συναφείς
ο σχετικός, αυτός που έχει άμεση σχέση με κάτι
επίθετο
μεσοπρόθεσμα
σε μεσοπρόθεσμο διάστημα
επίρρημα
οικοσυστημάτων
βασική οικολογική μονάδα που αποτελείται από τον βιότοπο και τη βιοκοινότητα που ζει σ’ αυτό
ουσιαστικό
συνεπάγονται
έχει ως αποτέλεσμα, ως λογική συνέπεια, ισοδυναμεί με
ρήμα
έχει υποστεί
συνώνυμο του υποβάλλομαι, δέχομαι (συνήθως κάτι δυσάρεστο, αρνητικό)
ρήμα
βιωσιμότητα
η ιδιότητα του βιώσιμου, η ικανότητα ενός πράγματος να συνεχίσει την ύπαρξή του
ουσιαστικό
αποσκοπεί
έχει ως στόχο, σκοπεύει στο να
ρήμα
εν μέρει
κατά ένα μέρος, όχι συνολικά
έκφραση